PROJECTMANAGEMENT

Een project is succesvol als een project wordt opgeleverd binnen de afgesproken kaders en naar tevredenheid van de belanghebbende. De omgevings(f)actoren worden steeds belangrijker. De tijd van een puur product gestuurde projectaanpak ligt ver achter ons.

Dat vraagt een ander type projectmanager voor uw project.

Onze projectmanagers weten (technisch) inhoudelijk waar het over gaat, hebben gevoel van het risicoprofiel, en gevoel voor de omgeving waarin het gewenste projectresultaat behaald dient te worden. En we weten wanneer we onze opdrachtgevers wel maar vooral ook niet moet bellen.

Na afronding van het project hoor je zelden iemand over hoe lekker de weg rijdt. Maar als je in het proces communicatief te kort bent geschoten of belanghebbende hebt genegeerd, dan leidt dit al snel tot imagoschade. Wij streven naar duidelijke communicatie tussen alle betrokken partijen.

Het managen van zowel de interne als externe belangen is een prioriteit en de rest moet gewoon geregeld worden binnen de gestelde kaders. Een gelijkwaardige samenwerking, waarbij het resultaat boven de partijen staat, is gewenst.

U de regie op het gewenste niveau, wij de rest.

Zelfsturend maar niet alleen.