Select Page

Projectmanagement

Een project is succesvol als een project wordt opgeleverd binnen de afgesproken kaders en naar tevredenheid van de belanghebbende. De omgevings(f)actoren worden steeds belangrijker. De overheid maakt de beweging naar regie onder het gevoerde credo “de markt tenzij”,  buurtgericht werken, participatie, meer met minder mensen en meer van dit soort bewegingen en je moet de conclusie trekken dat de tijden van een puur product gestuurde projectaanpak heel ver achter ons liggen.
Dat vraagt een ander type projectmanager. Deze moet technisch inhoudelijk weten waar het overgaat, gevoel hebben van het risicoprofiel, gevoel hebben voor de omgeving waarin het gewenste projectresultaat behaald dient te worden maken en weten wanneer hij zijn opdrachtgever wel maar vooral ook niet moet bellen.
Na afronding van het project hoor je zelden iemand over hoe lekker de weg rijd of over de hoge kwaliteit van het straatwerk maar als je in het proces het communicatief te kort hebt geschoten of belanghebbende hebt genegeerd dan leid dat al snel tot (voorkoombaar) gedoe. Dit zou kunnen leiden tot imagoschade voor de opdrachtgever en dat is iets wat voor een politieke omgeving niet wenselijk is.

Het managen van zowel de interne als externe belangen is een prioriteit en de rest moet gewoon geregeld worden binnen de gestelde kaders. Een gelijkwaardige samenwerking, waarbij het resultaat boven de partijen staat, is gewenst. U de regie op het gewenste niveau, wij de rest. Zelfsturend maar niet alleen.