VAN A NAAR B,

DAT IS HET IDEE.

HU!G Consultancy B.V. is een no nonsense consultancy bureau op het gebied van assetmanagement en projectmanagement met specialisatie op het gebied van afvalinzameling en herinrichting/onderhoudsprojecten in het stedelijke gebied.

ASSETMANAGEMENT

Uw assets moeten doen wat er van ze verwacht wordt om een bijdrage te leveren aan uw bedrijfsdoelstelling(en). Wanneer deze bedrijfsdoelstelling(en) verandert, dan kan er bijsturing van uw assets nodig zijn.

U wilt immers voorspelbaarheid in meerjarige investeringen, operationele kosten en prestatie aansluitend op een comfortabel risicoprofiel.

PROJECTMANAGEMENT

Een project is succesvol wanneer deze wordt opgeleverd binnen de afgesproken kaders en naar tevredenheid van de belanghebbende. De omgevings(f)actoren worden steeds belangrijker. De de tijden van een puur product gestuurde projectaanpak ligt ver achter ons.


Dit vraagt een ander type projectmanager