Select Page

Persoonlijke Productiviteit

Training Persoonlijke Productiviteit

In de dienstverlenende sector draait het om het adviseren van klanten en het oplossen van hun vraagstukken. Werknemers in deze sector zijn goed opgeleid en uitermate bekwaam op hun vakgebied. Maar met vakkennis alleen red je het tegenwoordig niet meer. Bedrijven streven steeds meer naar een projectmatige/procesmatige manier van werken en verwachten een daaruit voortvloeiende verhoging van de productiviteit; er wordt dan ook veel geld geïnvesteerd in het opleiden van werknemers in deze discipline. In de praktijk blijkt echter dat, hoezeer er ook afspraken worden gemaakt omtrent tijd, geld, kwaliteit en te volgen procedures, het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door hoe elk individu omgaat met het werk dat hieruit voortvloeit; Mede door de technologische vooruitgang is het steeds belangrijker geworden om na te denken over hoe er wordt omgegaan met het eigen werk dat gedaan moet worden om een klantvraag te beantwoorden of een projectresultaat te behalen. Het individu ziet een veelvoud van de informatie van vroeger via meerdere kanalen op zich afgevuurd. Deze continue stroom op zich, het in de gaten houden van allerlei ‘lijntjes’, en niet te vergeten het moeten produceren, kan een gevoel van ‘overlopen’ teweeg brengen; men raakt het overzicht kwijt, met alle gevolgen van dien. Door het verhogen van de persoonlijke productiviteit kan winst behaald worden op zowel de voortgang als de kwaliteit van het eigen werk. De manier waarop het individu omgaat met het eigen werk is van doorslaggevende betekenis voor het eindresultaat.

Doelstelling

De training heeft als doelstelling het optimaliseren van de persoonlijke productiviteit door het werk te gaan organiseren en uit te gaan voeren op basis van een een up to date overzicht van het eigen werk. Dit heeft tot resultaat dat er:
– Meer focus op uit te voeren taken, wat de kwaliteit van het werk ten goede komt.
– Omschakeling van Reactief naar Proactief.
– Meerdere malen per dag een lege inbox.
– Veel minder onnodige “last minute” crisisacties, die stress met zich meebrengen, onnodig capaciteit vragen van de omgeving en ten koste gaan van de kwaliteit van het werk.
– Een groter gevoel van controle over het eigen werk.

Voordelen Trainingsopzet

De training is praktisch van opzet, gaat uit van een persoonlijke benadering, worden In company 1 op 1 gegeven. Afspraken vinden tussen de reguliere werkzaamheden plaats. Korte afspraken (ongeveer 4x 1uur) waardoor er weinig indirecte uren worden gebruikt.

Wilt u meer informatie ontvangen? klik hier voor de contactdetails

Enkele ervaringen

De Persoonlijke Productiviteit training van Michel Huijgen kan ik iedereen aanbevelen. Door de training van Michel is mijn praktijk veel beter georganiseerd, werk ik efficiënter en heb ik mijn prioriteiten scherp op het netvlies. Mijn balans tussen werk en privé is aanzienlijk verbeterd.De cursus is zeer geschikt voor advocaten, notarissen en fiscalisten, werkzaam in de advies- en transactie praktijk (Ingmar de Groot, Advocaat)

Klik hier voor meer ervaringen van deelnemers

 

Boektrailer “Wat Je Kan Leren Van Je Deurmat”

Klik hier voor meer publicaties